Måling, analyse og forbedring

Vi bistår med ulike deloppgaver ved behov: GAP analyser, revisjoner, aktivitetsplan mm. Oppgavene tilpasses den enkelte bedrift og bransjekrav.

GAP analyser


Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi gjennomfører GAP-analyser og setter opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Miljøaspektkartlegging


Vi kan hjelpe deg med å kartlegge relevante miljøaspekter og komme med forslag til tiltak for forebygging og forbedring.

Målinger


Vi kan hjelpe deg med å sette opp en plan og sørge for gjennomføring av relevante målinger i forhold til ytre miljø.

Revisjoner (interne og eksterne)


Vi hjelper deg med å gjennomføre interne revisjoner og kan delta som støttespiller på eksterne revisjoner.

Våre revisjoner tar utgangspunkt i relevante lovkrav, standarder og prosedyrer. Etter endt revisjon kommer vi med innspill til forbedringer og tiltak.

Samsvarsvurdering


Vi kan hjelpe dere med å samsvarsvurdere aktuelt regelverk innenfor ytre miljø, samt krav i utslippstillatelser mm.

 

Vernerunder


Ytre Miljø kan for enkelte virksomheter være svært omfattende og det er mange faktorer som skal følges opp – for eksempel i en vernerunde. Vernerunde ytre miljø kan kombineres med vernerunde arbeidsmiljø.

Vi kan hjelpe deg med å sette opp sjekklister for vernerunder i ulike avdelinger og uteområder – som dekker de miljøkrav som er relevante for din bedrift. Vi kan også bistå deg ved gjennomføring.

Øvelser


For å kunne håndtere en alvorlig hendelse er det viktig å øve. Vi kan hjelpe deg med å arrangere ulike øvelser i din bedrift. Husk at øvelse gjør mester!

ØNSKER DU Å VITE MER?


LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.