ISO-Piloten 15 år!

Fredag 17. november 2023 var det nøyaktig 15 år siden ISO-Piloten AS ble etablert.

Gjertrud er stolt over det hun har fått til – men retter en stor takk til familie, og tålmodige barn som har gjort etableringen av selskapet mulig.

Samtidig takker hun nåværende og tidligere ansatte og styremedlemmer for deres innsats i å skape et flott verdiverksted – der erfaringer og kunnskap benyttes på nytt og på nytt hos ulike kunder.

Vi feiret jubileet på vakre Phillipshaugen Lodge I Øksendal.