AKAN

Høsten er over, vi går inn i en tid fylt med forventinger og glede blant store og små. I tillegg er vi på vei inn til årets julebordsesong. I november … Les mer

Månedens tema oktober: TRAFIKK

Høsten er her. Det blir tidligere mørkt om kvelden, og det kan være glatt på veiene rundt oss. De fleste av oss ferdes i trafikken på en eller annen måte … Les mer

Månedens tema august: Ergonomi

Ergonomi handler om å tilpasse arbeidsmiljø og arbeidsteknikk til menneskene, for å hindre unødvendig og uheldig belastning. Dårlig ergonomisk tilpassing resulterer årlig i sykdommer og belastningslidelser. På den enkelte arbeidsplass … Les mer

Sommerhilsen

ISO-piloten har lagt bak seg ett krevende halvår – som mange andre har vi merket konsekvensene av nedskjæringene i offshore-markedet. Vi har imidlertid klart å trekke til oss nye kunder … Les mer

Månedens tema juni og juli: Mobbing

I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver organisere og lede arbeidet på en slik måte at ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Arbeidsgiver har plikt til å iverksette … Les mer

Gratulerer til Halaas og Mohn!

I dag har vi feiret at Halaas og Mohn AS i Kristiansund har blitt sertifisert i henhold til ISO 9001. Dette er den 20. sertifiseringen ISO-Piloten har bidratt til! Tusen … Les mer

Fysisk aktivitet

Arbeidsmiljølovens § 3.4 pålegger arbeidsgiver en plikt til å vurdere tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Årsaken er de mange gunstige helseeffektene fysisk aktivitet har. Man kan oppnå mange gunstige … Les mer

Kjemikaliehåndtering

I april har vi valgt ut kjemikaliehåndtering som månedens HMS-Tema. Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse – gjennom innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Farene avhenger … Les mer