Bli kjent med Høgset Terminalen

Lars Fløystad jobber på Høgset Terminalen.

Høgset Terminalen er en sentralt beliggende havneterminal i Gjemnes i Møre og Romsdal, og har mottatt, lagret og sendt varer siden 1986.

Terminalen har i dag hele 60 000 kvm utendørs lagring og  700 kvm innendørs lagring. Nye lagerhaller settes jevnlig opp, ut ifra kunders behov og økt oppdragsmengde.

CargoW lastebåter fra utlandet anløper terminalen ukentlig med varer som skal lagres og fraktes videre.

Kunder av terminalen er blant annet YARA, MOWI, Nordic Halibut, Eira water og Algea.

Daglig leder Bjørn Roald Langnes forteller ivrig om terminalens historie:

«I 2018 hadde terminalen en revisjon fra Algea, der Gjertrud Bjørnvold hos ISO- Piloten var innleid konsulent. På det tidspunktet hadde vi ikke særlig system og lite dokumentasjon.

Vi opplevde at flere og flere kunder stilte krav om et fungerende HMSK- system, og vi fikk hjelp av ISO- Piloten til å få på plass et system. Vi fikk god bistand til å få implementert rutiner og krav i lovverk og forskrifter, samt god oppfølging på HMS- området med vernerunder. Vi har alltid praktisert HMS, men hadde ikke dokumentasjon på opplæring og rutiner.

Bjørn Roald Langnes er daglig leder i Høset Terminalen.

Vi hadde mål om å få systematisert HMSK- arbeidet hos oss, skape økt aktivitet og et positivt sluttresultat. Etter at vi fikk bistand fra ISO- Piloten har vi fått økt fokuset på HMS og kvalitet betraktelig. Vi har blitt mer observante på hvordan vi gjennomfører rutiner, ansatte er mer engasjerte og vi har økt seriøsiteten blant eksisterende og potensielle kunder.

Vi har blitt mer bevisste på blant annet fôrvaretrygghet, å dokumentere avvik, HMS (kaster dårlig utstyr for eksempel). Nå har vi dokumentert opplæring og vet vi har et godt system som hjelper oss i hverdagen.

I 2018 hadde terminalen færre kunder med mindre volum, 5 ansatte og en eldre arbeidsstokk enn vi har i dag. I 2022 har vi flere kunder og økt volum, 6 ansatte, yngre arbeidsstokk og moderne og miljøvennlig utstyr.

Tidligere var det store sesongsvingninger i oppdragsmengde, nå er det mye mer stabilt med jevnt trøkk gjennom året. Vi har fått økt volum og omsetning. Med tanke på omsetning delt på antall ansatte er det et eventyrlig resultat.

Fremover er det viktig for oss å fortsatt holde fokuset på kontinuerlig forbedring og effektivisering av vårt arbeid. Vi har lagt ned mye arbeid for å bli sertifisert og vi må også fremover holde systemet og rutinene våre ved like slik vi har gjort hittil.

Vi har anbefalt og vil absolutt anbefale andre virksomheter ISO- Piloten som leverandør av HMSK- tjenester og system. Det er enkelt for oss å finne fram i systemet og lett å svare på kundehenvendelser og revisorer. Vi ser absolutt effekten av dette arbeidet!

Den viktigste endring som har skjedd hos oss siden 2018 er at vi har blitt ISO 9001:2015 og GMP+ B3 sertifisert. Dette har igjen gitt oss et enda bedre omdømme.

Vi er faktisk den eneste havneterminalen i Midt- Norge som er GMP+ sertifisert og det er vi stolte av»

Eldbjørg Røvik jobber i administrasjonen hos Høgset Terminalen.