Fra avfall til ressurs – En dugnad for en bærekraftig fremtid

Oslofjordprosjektet, «Fra avfall til ressurs,» er et innovativt og bærekraftig initiativ etablert av bedriftsklyngen No17 i 2023. Prosjektet har som mål å omforme stillehavsøsters, en invaderende art som truer biodiversiteten i Oslofjorden, fra avfall til verdifull ressurs. Denne innsatsen er et strålende eksempel på hvordan sirkulær økonomi kan bidra til å løse miljøproblemer og skape nye muligheter.

Den raske spredningen av stillehavsøsters har vært et økende problem i Oslofjorden. Østersen fortrenger naturlig biodiversitet og gjør strender og badeplasser mindre tilgjengelige for rekreasjon. Ved å fjerne østers fra disse områdene bidrar prosjektet til at avfallet brukes i ny næring.

Nylig deltok daglig leder i ISO-Piloten, Gjertrud, i en av de arrangerte dugnadene for Oslofjordprosjektet.

  • «Det var en fantastisk opplevelse å delta i denne dugnaden. Vi ser på det som vårt ansvar å bidra til bærekraftige løsninger som kan bevare våre vakre fjorder for fremtidige generasjoner. Dette prosjektet gir oss muligheten til å gjøre en direkte forskjell, samtidig som vi støtter en sirkulær økonomi. Det er utrolig inspirerende å se hvordan vi kan omdanne et problem til en ressurs som kan skape nye næringer.»

Dagen startet tidlig med en samlet gruppe frivillige som kom sammen for å fjerne stillehavsøsters fra strendene rundt Oslofjorden. Det ble introduksjon av formålet med prosjektet, hvor de økonomiske faktorene ved arbeidet ble presentert. Med en kombinasjon av hardt arbeid, godt humør og samarbeid, klarte vi å samle en betydelig mengde østers. Etter innsatsen på strendene ble østersene transportert til et behandlingsanlegg hvor de vil bli bearbeidet til nyttige produkter. I fjor ble det levert inn 15 tonn stillehavsøsters som har blitt plukket opp, og som snart er transformert til kalkrik jordblanding.

  • «Vi er stolte av å være en del av en bevegelse som fokuserer på bærekraft og miljøbevaring. Samtidig er det en påminnelse om at vi alle har en rolle å spille når det gjelder å beskytte miljøet vårt.»

Prosjektet «Fra avfall til ressurs» representerer en innovativ tilnærming til miljøutfordringer. Ved å utnytte ressursene som finnes i naturen på en bærekraftig måte, kan vi redusere avfall og fremme en sunnere planet. Dette prosjektet er et eksempel til etterfølgelse og viser hvordan samarbeid mellom bedrifter, myndigheter og frivillige kan skape reelle endringer.