God jul 2023!

ISO-Piloten er snart klar for jul etter nok ett hektisk og spennende år!.

 

Tusen takk for godt samarbeid i året som har gått!

Vi gleder oss til å fortsette med å gjøre samfunnet tryggere og mer bærekraftig

gjennom vårt fokus på HMS, Kvalitet og Mattrygghet.

 

Som tidligere år velger vi gi en gave til Gode Verdier Kristiansund

i stedet for gaver til våre forretningsforbindelser.

 

 

Vi ønsker deg og din familie en velsignet høytid.
Hilsen alle oss i ISO-Piloten!