Miljørapport 2023

ISO-Piloten AS har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2017. Dette har hjulpet oss med å sette fokus på miljøaspekter som vi kan gjøre noe med.

Våre to viktigste miljøaspekter fremover er:

  • Gjennomføre flere grønne innkjøp:
    • Vi ønsker at våre leverandører er miljøsertifisert
    • Vi har større fokus på at produkter vi kjøper, har miljøsertifiseringer
  • Vi ønsker å redusere våre CO2 utslipp
    • Vi benytte kollektivtransport der dette er hensiktsmessig
    • Vi har mer digital samhandling med kunder – så fremt dette er hensiktsmessig

Her er vår miljørapport for 2023:

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/161639