Ny forumsamling for industrivern og storulykkevirksomheter

Vi hos ISO-Piloten AS har blitt oppfordret av Norsea Vestbase i Kristiansund til å lage ett samlingspunkt for Industrivernpliktige bedrifter samt bedrifter som ligger an til å bli Industrivernpliktige samt bedrifter med beredskapsutfordringer.

Tanken bak samlingen er å skape ett fora for Industrivernpliktige, hvor man kan treffe andre lokale bedrifter med lignende utfordringer. Målet vårt er i første omgang å arrangere en samling nå på høsten og en på våren, med forhåpentligvis videre møter fremover.

Første samling er planlagt 15.09 i våre lokaler i Gullagården.

Med oss som partner har vi RAYVN, som leverer et enkelt beredskaps-støtteverktøy.

Foreløpig agenda for dagen er:

  • Velkommen, Presentasjon Iso-Piloten & RAYVN
  • Presentasjon av deltakere
  • Verdien av erfarings utveksling
  • Innlegg Norsea Vestbase
  • Innlegg Abyss Group AS
  • RAYVN Innlegg ( Presentasjon RAYVN )
  • ISO-Piloten Innlegg

Vi ønsker også å ha en gjennomgang med deltagerne for å se om skoen trykker i forbindelse med Industrivernarbeidet, om vi kan hente inn ressurser ved seinere anledning for en felles presentasjon eller erfaringsutveksling fra deltagende bedrifter m.m. Det kan jo være at noen av de andre har erfaringer dere kan se nytte i.

Samlingen foregår 15.09.2022, fra kl 0900 til 1200 i våre lokaler i Vågeveien 5. Det er gratis å delta og vi stiller med litt enkel servering.

Påmelding og eventuelle spørsmål kan rettes til post@iso-piloten.no