Hjem

Vi gjør samfunnet tryggere og mer bærekraftig

Våre arbeidsområder

Å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet hjelper deg å redusere sykefravær og skader, og bedrer arbeidsmiljøet. Dette øker din produktivitet!

Bærekraft handler om å etablere rutiner som sikrer et fornuftig samspill i skjæringspunktet mellom Arbeidsmiljø og menneskerettigheter, ytre miljø og lønnsomhet (People, Planet and Profit).

Kvalitet handler om å unngå feil i produksjon og leveranser slik at kunden blir fornøyd. Virksomheter som arbeider systematisk med kvalitet reduserer risikoen og øker muligheten for høy kundetilfredshet og godt omdømme.

Trygg mat handler om å produsere mat som ingen blir syke av eller blir skadet av. For å kunne produsere trygg mat må man forebygge mikrobiologisk, fysisk og kjemisk forurensning. Man må forsikre seg om at man har en produksjonshygiene som sikrer at man har kontroll på allergener.

Ved å kartlegge hvordan din virksomhet påvirker ytre miljø og deretter iverksette tiltak, kan resultere i lavere utslipp og lavere kostnader. Dette øker din lønnsomhet og ditt omdømme!

Vi leverer kurs med praktisk tilnærming til teorien, og benytter eksempler som de fleste deltakerne kan kjenne seg igjen i.

Se våre kurs

Uttalelser fra våre kunder

«Vi opplever samarbeidet med ISO-Piloten som strålende. De er kunnskapsrike, ser firmaets mangler, setter mål, holder fremdriften og stiller alltid opp ved behov.»

— Fredrik Halaas, Halaas og Mohn AS

«ISO-Piloten har fungert som vår kvalitets og HMS-leder siden desember 2012. Dette har løftet vårt mattrygghets og HMS arbeid mange hakk.»

— Tor Jan Sevaldsen, Tor Sevaldsen AS

«Dette kurset er veldig nyttig for meg. Praktisk og mange fine tips til forbedringer jeg kan gjøre i eget system.»

— Tone Haldorsen, kursdeltaker