Produserer din virksomhet spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler?

Mattilsynet skal gjennomføre tilsyn hos slike registrerte virksomheter i løpet av året.

Mattilsynet vil i løpet av 2022 gjennomføre fysiske tilsyn hos registrerte virksomheter som produserer spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler.

Eksempler på slike næringsmidler er

  • Bagetter/ smørbrød
  • Salatkylling
  • Røkt laks
  • Ferdigvasket salat
Driver du med salg og/eller produksjon av mat, kan du forvente deg tilsyn fra Mattilsynet i nærmeste framtid. Foto: Unsplash

Hva ser Mattilsynet etter?

Mattilsynet ser etter om den generelle produksjonshygienen er forsvarlig og om
virksomheten har

  • HACCP (farevurdering og styring av farer)
  • En prøvetakingsplan som samsvarer med HACCP
  • Tilbaketrekkingsrutiner
  • Rutiner for sporbarhet

De understreker også driftsansvarliges ansvar for å utarbeide et styringssystem og sørge for at det fungerer i praksis.

Kjenner du på følelsen av å ikke ha full kontroll på styringssystemet og at praksisen ikke alltid stemmer overens med systemets rutiner?

Vi har hjulpet bedrifter med mattrygghet, HMS og kvalitet siden 2001! Foto: Internt

ISO- PILOTEN KAN HJELPE DEG!

Vi hjelper deg med å foreta de endringene som skal til for å sikre helsemessig trygg mat. Med vår kompetanse i ryggen sørger vi for at virksomheten din tilfredsstiller aktuelle regelverk og forskrifter, uansett bransje og størrelse.

Vi vet at alle bedrifter er unike og har ulike behov. Med lang erfaring i bransjen vet vi at én løsning ikke passer for alle, – derfor tar vi oss tid til å forstå våre kunder og skreddersyr løsninger i tråd med individuelle behov, strategi og budsjett.

Våre IK-mat-system ivaretar alle kravene i internkontrollforskriften, og vi holder både systemet og deg som kunde oppdatert på de endringer som skjer i regelverket.
Råd, veiledning og relevant informasjon deler vi gjerne, både via Teams og på telefon.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, hvis du ønsker å vite mer om våre tjenester.
Vi bidrar gjerne med å trygge deg før Mattilsynets tilsyn!