Vårrydding

Har du tenkt på at vårrydding kan være viktig både for arbeidsmiljøet og for det ytre miljøet? Gjør vårrengjøring på jobben til en sosial «happening» der uteområder blir ryddige og dermed skaper glede både for oss mennesker og dyrelivet rundt oss

  • Rydd uteområdene for strøsand og søppel
  • Hjelp hverandre med denne jobben og få bedre samhold, økt trivsel og ikke minst en tryggere arbeidshverdag.
  • Pynt med litt vårblomster
  • Avslutt gjerne med et felles måltid

Tenk HMS – bruk nødvendig verneutstyr!