Verdens aktivitetsdag 10. mai

Gro Harlem Brundtland sørget i 2003 for at Verdens helseorganisasjon (WHO) etablerte 10. Mai som verdens aktivitetsdag som et tiltak for å få økt fokus på de positive ringvirkningene fysisk aktivitet har.

Arbeidsmiljølovens § 3.4 pålegger arbeidsgiver en plikt til å vurdere tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Årsaken er de mange gunstige helseeffektene fysisk aktivitet har. Representanter for de ansatte skal delta i denne vurderingen – og vurderingene skal dokumenteres.
Det er også viktig å understreke at arbeidstakere ikke plikter å delta i aktiviteter.

Hvilke gunstige helseeffekter får vi av regelmessig aktivitet?

 1. Vektkontroll og vektreduksjon
 2. Redusert risiko for sykdommer og helseplager
 3. Lykke og bedre stressmestring
 4. Mer energi
 5. Bedre søvnkvalitet
 6. Sosialt samvær

Totalt sett blir vi mer effektive av fysisk aktivitet! 

Hvor mye fysisk aktivitet anbefales?

For generell helsegevinst bør det være et mål å gjennomføre minst 30 minutt trening eller fysisk aktivitet hver dag. Anbefalinger fra WHO viser til at 30-40 minutter daglig moderat til hard fysisk aktivitet svekker tidlig dødsrisiko knyttet til stillesitting. Økt fysisk aktivitet gir ikke bare fordeler når det gjelder fysisk helse, den styrker også den mentale helsen. Under pandemien er det spesielt viktig med fokus på fysisk aktivitet, da mange sitter på hjemmekontor, og har begrenset sosial kontakt.

Eksempler på utfordringer til fysisk aktivitet:

 • Gå eller sykle til jobben
 • Gå 10.000 skritt per dag
 • Være fysisk aktiv i 30 minutter per dag
 • Delta på turer i regi av bedriften
 • Delta på trimarrangementer i nærmiljøet – eks. «StikkUt» https://www.stikkut.no/
 • Delta i bowlingturnering
 • Dra på telttur med venner eller familie
 • Ta «planken» eller gjøre andre styrkeøvelser på kontoret
 • Ryddedugnad i nabolaget,- her får du både være sosial med naboer, frisk luft og fysisk aktivitet. Og et hyggeligere nabolag!

Hva gjør vi for å være mer aktive?

ISO- piloten stiller med bedriftslag i StikkUt, og arbeidsgiver gir medarbeiderne en «gulrot» som belønning for god innsats. Slikt kan virke motiverende for økt fysisk aktivitet i hverdagen, samtidig er det gleden av en fin tur og flotte naturopplevelser som virkelig er belønningen.
Kontorfellesskapet møtes også til en «planke» et par ganger om dagen, – dette gir et godt avbrekk i en travel arbeidsdag.

Kan din bedrift også oppmuntre medarbeiderne til mer fysisk aktivitet på arbeidsplassen?

Lykke til 🙂