Ønsker du å forbedre det økonomiske resultatet?

Ønsker du at din virksomhet skal være trygg, solid og leveringsdyktig?

Ønsker du at varer og tjenester fra din virksomhet skal ha jevn kvalitet?

Ønsker du at virksomheten skal vokse og innta nye marked?

Ønsker du å forbedre det økonomiske resultatet?

Ønsker dere et godt omdømme, godt arbeidsmiljø og en god miljøprofil?

Om du har ett eller flere av disse ønskene, bør du ha som mål å bli sertifisert i henhold til en eller flere ledelses-standarder

En god start på denne prosessen er å delta på våre kurs slik at du får god oversikt over hva standardene krever, hvordan de henger sammen og hvordan du skal gå frem for å komme i samsvar med alle kravene. 

I kursene tar vi for oss bit for bit av ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 – fordelt over 7 deler. Vi viser eksempler på hvordan man kan løse de enkelte kravene – og hva som er viktig å passe på. 

Vi forsøker å trekke frem eksempler som er relevante for de enkelte deltakerne – og forventer at de enkelte deltakerne deltar gjennom dialog og gruppearbeid. 

Ved at vi deler opp kurset i 7 deler kan deltakerne reflektere og arbeide videre med noen få tema om gangen før man går videre til nye tema. 

For å få full oversikt over en standard – f.eks. ISO 9001, trenger man kun å delta på 5 av delene. 

Det er også mulig å delta på enkeltkurs. Vi kjører normalt kursene to ganger i året på nett.

Mer informasjon om hvordan kurset er delt opp – samt kursdatoer finner du via kurssiden vi har lagt opp her.

Tidsbruk kan variere fra modul til modul.

ISO-Piloten har solid erfaring fra arbeid med kvalitet, HMS, mattrygghet og ytre miljø, og kan tilby hjelp til innføring av ISO standarder, slik at du forbedrer virksomhetens resultat, miljøpåvirkning og omdømme.  
pastedGraphic.png
ISO-standardene benytter PUKK-metodikk (planlegg-utfør-kontroller-korriger, også kjent som PDCA Plan-Do-Check-Act)

Ved å delta på kursene vil du:

  • Få oversikt over alle kravene i standardene som stilles til din virksomhet 
  • Lære viktigheten av å sette strategiske mål
  • Kunne planlegge og sette mål for produksjon og tjenesteyting ut fra disse
  • Gjennomføre vurderinger av risiko og muligheter, og planlegge tiltak 
  • Tilrettelegge for gjennomføring i henhold til planer
  • Kontrollere om resultat ble som forventet
  • Gjennomføre eventuelle endringer dersom resultatet ikke er i henhold til planer
Kursholder er Gjertrud Bjørnvold, daglig leder og seniorkonsulent i ISO-Piloten. 

Hun er internasjonalt godkjent revisor på ISO 9001 og FSSC 22000 – og har arbeidet med ISO-standardene siden 2005 i små og store virksomheter. 

Hun har utdannelse innenfor næringsmiddelteknologi, bedriftsøkonomi, yrkeshygiene, HMS og bærekraft. 

Litt om de ulike standardene: 

ISO 9001: Angir kriterier for ledelse og kvalitetsstyring. Skal sikre kvalitet og fornøyde kunder gjennom synlig ledelse, engasjerte medarbeidere, kundefokus, vurdering av risikoer og muligheter, prosesstyring og forbedringstankegang.  

ISO 14001: Angir kriterier for miljøstyring. Skal sikre samsvar med krav og regelverk og at virksomhetens miljøpåvirkninger blir kartlagt og målt. Total miljøbelastning skal reduseres gjennom kontinuerlig fokus på forbedring og livsløpsperspektiv.

ISO 45001: Angir kriterier for arbeidsmiljø og ansattes medvirkning. Skal sikre et trygt arbeidsmiljø og god arbeidshelse for ansatte gjennom risikostyring, medvirkning og kontinuerlig forbedring.

For videre informasjon og påmelding, besøk våre kurssider via følgende lenke.