Kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøledelse (ISO 9001, 14001 og ISO 45001)- Kurs i 7 deler

Nettkurs | 7 deler i perioden 25. oktober til og med 6. desember 2021 (se kursbeskrivelse)

Ønsker du en grundig gjennomgang av kravene og nyttige tips i forhold til ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 og/eller ISO 45001 – da er disse nettkursene for deg. Du kan melde deg på ett eller flere av kursene!

Nettkursene er interessante for alle som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av ledelsessystemer. De passer både for deg som allerede har et system i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og/eller ISO 45001 og for deg som er ny i faget.

Målsetting med nettkursene er å gi deg;

  • Oversikt over krav til systemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø
  • Forståelse for prosesstankegang og effektiv styring av prosesser
  • Tips til enkle metoder for vurdering av risikoer og muligheter
  • Innspill i forhold til beredskap
  • Tips til metoder for måling/analyse og forbedring
  • Forståelse for hvordan jobbe med systemer i praksis

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike virksomheter. Kursholder er en av våre seniorkonsulenter, som har internasjonal revisjonsledergodkjenning. Kursene gjennomføres i relativt små grupper – som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

Deltakeravgift :

Alle kursene kroner 14.000
Kurs som dekker to standarder 9.800
Kurs som dekker en standard 4.800
Enkelkurs kroner 2.500

Vi gir 15% rabatt om det er flere deltakere fra samme bedrift.

Kursene gjennomføres 8.30 – 10. 30 på følgende datoer:

Del 1;   25. oktober
Introduksjon ISO 9001 ,14001 og ISO 45001, kontekst – kartlegging og risikovurdering (Alle standardene)

Del 2;  1. november
Ledelsens forpliktelser, strategisk retning, Policy og målsettinger (Alle standardene)

Del 3;  8. november
Prosesser – kartlegging, styring (ISO 9001)

Del 4;  15. november
Kartlegging av miljøaspekter, samsvarsevaluering (ISO 14001)

Del 5;  22. november
Arbeidsmiljøkartlegging, samsvarsevaluering (ISO 45001)

Del 6;  29. november
Støtteprosesser og innkjøp (Alle standardene)

Del 7;  6. desember
Måling, analyse og forbedring (Alle standardene)

 

Ekstratilbud:
Få arbeidsoppgaver mellom samlingene og personlig tilbakemelding på disse. Ta kontakt for tilbud.

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

 

På våre nettkurs ber vi om at alle benytter kamera, det er hyggeligere når alle kan se hverandre – og det blir lettere å få til en dialog underveis. Kurset blir ikke tatt opp.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.