Interne revisjoner og avviksbehandling – Kurs i 3 deler

Interne revisjoner og avviksbehandling er sentrale krav i Internkontrollforskrifter og standarder som ISO 9001 og 14001. I disse nettkursene skal du lære om systematisk HMS og kvalitetsarbeid med hovedfokus på følgende tema:

Interne revisjoner

 • Forberedelser
 • Spørreteknikker
 • Gjennomføring
 • Rapportering
 • Oppfølging

Avviksbehandling

 • Ulike typer avvik, registrering, årsaksanalyse
 • Korrigerende og forebyggende tiltak
 • Trendanalyser

Nettkursene passer for alle som arbeider med HMS og kvalitet – med ansvar for en eller flere av temaene. Det legges opp til åpen dialog og arbeidsoppgaver mellom de tre samlingene.

Målsetting med kurset er å gi deg:

 • Grunnlag for å kunne gjennomføre interne revisjoner i egen bedrift
 • Kunnskap om prinsippene vedrørende avviksbehandling og rot-årsaksanalyse

Nettkursene gjennomføres i grupper på max 10 deltakere – noe som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike bedrifter. Kursholder er i tillegg internasjonalt godkjent revisor.

Kursavgift kroner 4200,- per deltaker inkluderer kursmateriell og kursbevis.

Be om pris dersom du ønsker bedriftsinternt kurs.

 

Høsten 2021 har vi satt opp følgende plan:

 • 9. september,  16. september og 23. september (kl. 9.00 – 11.00) 

Fyll ut skjema for påmelding. For mer informasjon, ta kontakt på telefon 407 67 252/917 07 628.

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. 

 

På våre nettkurs ber vi om at alle benytter kamera, det er hyggeligere når alle kan se hverandre – og det blir lettere å få til en dialog underveis. Kurset blir ikke tatt opp.

  NAVN
  E-POST
  TLF
  NAVN PÅ BEDRIFT
  ORGANISASJONSNUMMER
  FAKTURAADRESSE
  POSTNUMMER
  STED

  OPPSTARTSDATO FOR KURSET DU MELDER DEG PÅ

  NAVN OG E-POST PÅ ALLE DELTAKERE

  ANNEN INFORMASJON TIL ARRANGØREN (eks. allergier mm)

   

  Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere påmelding til ISO-Pilotens arrangementer. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din deltakelse.