HMS kurs for verneombud og AMU-representanter (40t kurs)

Kristiansund | 8., 9. og 15.,16. april 2024

Har du blitt valgt til verneombud eller AMU-representant?  

For å inneha disse rollene kreves det opplæring i helse, miljø og sikkerhet. 

Dette kurset gir deg en innføring i HMS-regelverket og hvordan de ulike forskriftene henger sammen, med hovedfokus på krav som er viktige i forhold til psykososiale, fysiske, kjemiske, biologiske og ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer.  

Vi gjennomgår ulike HMS-roller i virksomheten og hvordan disse rollene skal samarbeide om å skape et best mulig arbeidsmiljø.  

Psykososialt arbeidsmiljø er også et sentralt tema – med fokus på faktorer som kan innvirke positivt og negativt. Kommunikasjon er et sentralt tema i denne sammenheng – og er derfor et selvsagt tema.   

Risikovurdering, vernerunder, beredskap, gransking og øvelser er også tema vi skal innom.  

Ved å delta på dette kurset gjør vi deltakerne i stand til å forebygge konflikter og potensielle farer, samt forbedre de eksisterende forholdene på arbeidsplassen. Kurset oppfyller kravene til HMS-opplæring for verneombud og AMU-representanter i Arbeidsmiljøloven § 3-18. 

ISO-Pilotens medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike virksomheter.
Kursholdere er våre seniorkonsulenter, som har solid erfaring fra forebyggende arbeid.  

Kurset gjennomføres som klasseromskurs på oppgitte plasser eller bedriftsinternt hos dere etter avtale.   

Vi ønsker å sette en grense på ca 15 deltagere for at hver enkelt skal få størst utbytte av kurset med god dialog og erfaringsutveksling.   

Kursavgift kroner 9.800per deltaker inkluderer lunsj, kursmateriell og kursbevis. 

Vi gir 15% rabatt om det er flere deltakere fra samme bedrift  

Kurset gjennomføres i Kristiansund – på Quality Hotel Grand Kristiansund 8. og 9. april, 15. og 16. april 2024

 

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.