Interne revisjoner og avviksbehandling – Kurs i 3 deler

Nettkurs | 9. september, 16. september og 23. september 2021

Interne revisjoner og avviksbehandling er sentrale krav i Internkontrollforskrifter og standarder som ISO 9001 og 14001. I disse nettkursene skal du lære om systematisk HMS og kvalitetsarbeid med hovedfokus på følgende tema:

Interne revisjoner

 • Forberedelser
 • Spørreteknikker
 • Gjennomføring
 • Rapportering
 • Oppfølging

Avviksbehandling

 • Ulike typer avvik, registrering, årsaksanalyse
 • Korrigerende og forebyggende tiltak
 • Trendanalyser

Nettkursene passer for alle som arbeider med HMS og kvalitet – med ansvar for en eller flere av temaene. Det legges opp til åpen dialog og arbeidsoppgaver mellom de tre samlingene.

Målsetting med kurset er å gi deg:

 • Grunnlag for å kunne gjennomføre interne revisjoner i egen bedrift
 • Kunnskap om prinsippene vedrørende avviksbehandling og rot-årsaksanalyse

Nettkursene gjennomføres i grupper på max 10 deltakere – noe som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike bedrifter. Kursholder er i tillegg internasjonalt godkjent revisor.

Kursavgift kroner 4200,- per deltaker inkluderer kursmateriell og kursbevis.

Be om pris dersom du ønsker bedriftsinternt kurs.

 

Høsten 2021 har vi satt opp følgende plan:

 • 9. september,  16. september og 23. september (kl. 9.00 – 11.00) 

Fyll ut skjema for påmelding. For mer informasjon, ta kontakt på telefon 407 67 252/917 07 628.

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

 

På våre nettkurs ber vi om at alle benytter kamera, det er hyggeligere når alle kan se hverandre – og det blir lettere å få til en dialog underveis. Kurset blir ikke tatt opp.

  Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.