Kommunikasjon og konflikthåndtering

Bedriftsinternt | På forespørsel

De fleste bedrifter anser sine ansatte som sin viktigste ressurs for å nå tiltenkte mål. I en tid med høye krav til produktivitet og effektivitet, er god kommunikasjon og samhandling viktig – både internt og eksternt.

I dette kurset fokuserer vi blant annet på kommunikasjon som middel for samarbeid/samhandling, i de vanskelige samtalene og ved eventuell konflikthåndtering.

Kurset skal skape grunnlag for større trygghet og samhandling mellom mennesker, og passer for personell med og uten lederansvar.

Det legges opp til åpen dialog og gruppearbeid – kurset gjennomføres i relativt små grupper.

Målsetting med kurset er å gi deg kunnskaper om:

  • Prinsipper for god kommunikasjon
  • Konflikthåndtering
  • Ivaretakelse av egen helse
  • Motivasjon til egenutvikling
  • Behov for etiske retningslinjer
  • Behov for varslingsrutiner

 

Vår kursholder Tore Hals har mer enn 35 års erfaring fra ulike sider i politietaten. Kommunikasjon og konflikthåndtering har vært en del av hans arbeidshverdag.

Kurset gjennomføres som bedriftsinternt kurs – ta kontakt for eventuelt tilbud.

 

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.