Kommunikasjon og konflikthåndtering

De fleste bedrifter anser sine ansatte som sin viktigste ressurs for å nå tiltenkte mål. I en tid med høye krav til produktivitet og effektivitet, er god kommunikasjon og samhandling viktig – både internt og eksternt.

I dette kurset fokuserer vi blant annet på kommunikasjon som middel for samarbeid/samhandling, i de vanskelige samtalene og ved eventuell konflikthåndtering.

Kurset skal skape grunnlag for større trygghet og samhandling mellom mennesker, og passer for personell med og uten lederansvar.

Det legges opp til åpen dialog og gruppearbeid – kurset gjennomføres i relativt små grupper.

Målsetting med kurset er å gi deg kunnskaper om:

 • Prinsipper for god kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Ivaretakelse av egen helse
 • Motivasjon til egenutvikling
 • Behov for etiske retningslinjer
 • Behov for varslingsrutiner

 

Våre kursholdere, Tore Hals og Kristian Gundersen, har begge mer enn 35 års erfaring fra ulike sider i politietaten. Kommunikasjon og konflikthåndtering har vært en del av deres arbeidshverdag.

Kurset gjennomføres som bedriftsinternt kurs – ta kontakt for eventuelt tilbud.

 

  NAVN
  E-POST
  TLF
  NAVN PÅ BEDRIFT
  ORGANISASJONSNUMMER
  FAKTURAADRESSE
  POSTNUMMER
  STED

  OPPSTARTSDATO FOR KURSET DU MELDER DEG PÅ

  NAVN OG E-POST PÅ ALLE DELTAKERE

  ANNEN INFORMASJON TIL ARRANGØREN (eks. allergier mm)